Tìm hiểu về luật chỉ đạo , báo đường đánh bóng

Trong một vòng quy định cầu thủ không được chỉ đạo cho bất kỳ ai ngoài đồng đội của mình trong cuộc đấu. Trong một vòng quy định , cầu thủ chỉ được phép có chỉ đạo của đồng đội hoặc người nhặt bóng của cả hai bên mà thôi.


Định nghĩa : “ Chỉ đạo” tức là bất kỳ việc tư vấn hoặc gợi ý nào có thể ảnh hưởng đến các quyết định của cầu thủ trong thi đấu , việc chọn gậy gôn hoặc phương pháp đánh bóng.
Các thông tin về Luật hoặc về các vấn đề đã được thông báo công khai như vị trí của các chướng ngại hoặc gậy cờ tại khu lỗ gôn , không phải là chỉ đạo.
“Đường đánh bóng” là hướng của bóng mà cầu thủ mong muốn sau khi đánh bóng , cộng với khoảng cách hợp lý sang hai bên của hướng dự kiến đó. Đường đánh bóng kéo dài thẳng lên phía trên từ mặt đất nhưng không vượt quá lỗ gôn.

8.1 Chỉ đạo

Trong một vòng quy định cầu thủ không được chỉ đạo cho bất kỳ ai ngoài đồng đội của mình trong cuộc đấu. Trong một vòng quy định , cầu thủ chỉ được phép có chỉ đạo của đồng đội hoặc người nhặt bóng của cả hai bên mà thôi.

8.2 Báo đường đánh bóng

a.Ngoài khu lỗ gôn

Trừ khu lỗ gôn ra , cầu thủ có thể được mọi ngưòi báo đường đánh bóng nhưng cầu thủ không được bố trí bất kỳ ai đứng tại hoặc gần đường đánh bóng hoặc kéo dài của đường này quá lỗ gôn trong khi cú đánh đang được thực hiện. Trước khi thực hiện một cú đánh phải xoá bỏ mọi dấu vết mà cầu thủ đã làm ra hoặc biết đến để đánh dấu đường đánh bóng của mình trong lượt đánh bóng vào lỗ.
Trường hợp ngoại lệ : Trông coi hoặc cầm giữ gậy cờ – Xem Luật 17.1

b.Trên khu lỗ gôn

Khi bóng nằm tại khu lỗ gôn thì cầu thủ , đồng đội hoặc người nhặt bóng của cả hai bên có thể chỉ báo đường đẩy bóng trước , nhưng không phải trong khi thực hiện cú đánh , và khi làm như vậy không được chạm vào khu lỗ gôn. Không được đánh dấu ở bất cứ chỗ nào để báo đường đẩy bóng.
Xử phạt do vi phạm Luật :
Trong đấu lỗ — thua lỗ đó ;
Trong đấu gậy — phạt 2 cú đánh.
Ghi chú: BTC có thể trong điều kiện thi đấu đồng đội ( Luật 33.1) , cho phép mỗi đội chỉ định một người có thể chỉ đạo ( kể cả việc chỉ báo đường đẩy bóng) cho các thành viên của đội đó. BTC có thể đặt điều kiện liên quan đến việc chỉ định và cho phép người này tiến hành công việc và phải báo tên người này cho BTC trước khi đưa ra sự chỉ đạo.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *