Tìm hiểu về luật quy định về gậy đánh golf

Đấu lỗ — Nếu phát hiện vi phạm khi kết thúc lỗ đó thì kết quả của trận đấu sẽ được điều chỉnh bằng cách trừ đi một lỗ đối với những lỗ đã từng xảy ra vi phạm. Mức phạt tối đa là 2 lỗ trong mỗi vòng.


4.1. Hình dạng và chất liệu của gậy gôn Gậy gôn là dụng cụ được thiết kế dùng để đánh bóng gậy gôn. Gậy đẩy là gậy có độ nghiêng của mặt gậy không quá 10 độ được thiết kế chủ yếu dùng trên khu lỗ gôn.
Gậy gôn của cầu thủ phải phù hợp với Luật và đồng thời phù hợp với các đặc tính và giải thích nêu tại Phụ lục II.

a. Mô tả chung

Gậy gôn bao gồm thân gậy và đầu gậy. Mọi bộ phận của gậy phải được gắn chặt vơí nhau thành một vật thể hoàn chỉnh. Không được thiết kế để có thể điều chỉnh được gậy gôn trừ trọng lượng của nó ( cũng xem Phụ lục II) . Gậy gôn không được khác biệt nhiều về hình dáng và chất liệu truyền thống thông thường của nó và không được gá lắp thêm ở bên ngoài gậy trừ khi Luật cho phép.

b. Thân gậy

Thân gậy phải thẳng , có thể bẻ cong hoặc vặn xoắn theo bất cứ chiều nào được gắn với đầu gậy tại gót gậy hoặc trực tiếp hoặc thông qua một cổ và/ hoặc lỗ cắm đơn giản. Thân của gậy đẩy có thể gắn với bất cứ điểm nào ở đầu gậy.

c. Tay nắm

Tay nắm gậy gôn gồm cả phần thân gậy được thiết kế để cầu thủ giữ và bất kỳ vật liệu nào được bổ xung để có thể giúp nắm chắc gậy. Tay nắm phải thẳng và đơn giản về hình dáng , kéo dài cho đến cuối thân gậy và không được đúc để phối hợp với bất cứ bộ phận nào của bàn tay người sử dụng.

d. Đầu gậy

Khoảng cách từ gót đến đỉnh của đầu gậy phải lớn hơn khoảng cách từ mặt bên này sang mặt bên kia của đầu gậy. Đầu gậy nói chung phải đơn giản về hình dáng.
Đầu gậy chỉ có một mặt để đánh bóng trừ gậy đẩy có thể có hai mặt đánh nếu chúng có cùng đặc điểm và nằm về hai phía đối nhau.

e. Mặt gậy

Mặt gậy phải cứng và chắc (có thể có một số ngoại lệ đối với gậy đẩy) và trừ các dấu đặc trưng được phép theo Phụ lục II , phải trơn nhẵn và không được có bất cứ độ lõm nào.
f. Hao mòn và thay đổi
Một gậy gôn khi mới theo đúng quy định tại Luật 4.1 được coi là đúng luật sau khi hao mòn trong quá trình sử dụng bình thường. Bất kỳ phần nào của gậy gôn bị thay đổi một cách có chủ đích vẫn được coi là mới và phải đúng luật trong tình trạng thay đổi như vậy.

g. Gậy gôn hỏng

Nếu gậy gôn của cầu thủ không còn phù hợp với Luật 4.1 vì bị hư hỏng trong quá trình thi đấu gôn bình thường , cầu thủ có thể vận dụng hai cách sau :
(i).dùng gậy gôn trong tình trạng hỏng , nhưng chỉ trong thời gian còn lại của vòng quy định trong đó gậy gôn bị hư hỏng;
(ii) sửa lại gậy gôn mà không kéo dài cuộc đấu một cách qúa mức.
Khi gậy gôn không còn phù hợp với luật vì bị hư hỏng ngoài quá trình thi đấu bình thường thì gậy gôn đó không được sử dụng tiếp trong vòng đó. (Hư hỏng làm thay đổi các đặc tính của gậy – xem Luật 4.2) hoặc (Hư hỏng làm cho gậy gôn không thích hợp để sử dụng – xem Luật 4.4a)

4.2 Đặc tính đánh bóng bị thay đổi

Trong vòng quy đinh , khong được thay dổi các đặc tính đánh bóng của gậy gôn một cách có chủ đích bằng cách điều chỉnh hoặc bằng bất cứ phương pháp nào.
Nếu các tính năng đánh bóng của gậy gôn bị thay đổi trong vòng quy định vì hử hỏng trong quá trình thi đấu bình thường thì cầu thủ có thể sử dụng :
(i) dùng gậy gôn trong quá tình trạng đặc tính của nó đã thay đổi.
(ii) Sửa lại gậy gôn mà không kéo dài cuộc đấu một cách quá mức.
Nếu các đặc tính đánh bóng của gậy gôn của một cầu thủ bị thay đổi vì hư hỏng ngoài quá trình thi đấu bình thường thì gậy gôn đó không được sử dụng tiếp trong vòng.
Gậy gôn bị hỏng trước khi bắt đầu vòng đấu có thể được sửa chữa lại trong thời gian của vòng đó với điều kiện là các tính năng đánh bóng của gậy không thay đổi và cuộc đấu không bị kéo dài quá mức.

4.3. Vật liệu lạ

Không được gắn vật liệu ngoại lai lên trên mặt gậy nhằm tác động đến sự vận động của trái bóng.
Xử phạt vi phạm các Luật 4.1, 2 hoặc 3 :
Bị loại

4.4. Xử dụng tối đa là 14 gậy gôn

a. Lựa chọn và thay thế gậy

Cầu thủ sẽ bắt đầu một vòng quy định với tối đa là 14 gậy. Cầu thủ chỉ được phép sử dụng các gậy đã lựa chọn cho vòng đó trừ các trường hợp ngoại lệ sau , nếu không kéo dài quá mức cuộc đấu :
(i) Nếu khi bắt đầu chọn gậy mà chưa đủ 14 gậy , thì cầu thủ được bù thêm gậy tới mức đủ con số này và
(ii) Thay các gậy gôn bị hỏng không đánh được nữa trong quá trình thi đấu bình thường bằng bất cứ gậy gôn nào khác.
Không được phép mượn gậy gôn mà người khác đã chọn cho thi đấu trên sân để bổ xung hoặc thay gậy gôn của mình.

b. Đồng đội có thể dùng chung gậy

Đồng đội có thể dùng chung gậy với điều kiện là tổng số gậy mà họ mang và dùng chung không qua 14.
Xử phạt vi phạm Luật 4.4 a hoặc b , bất kể số gậy gôn mang quá là bao nhiêu :

Đấu lỗ — Nếu phát hiện vi phạm khi kết thúc lỗ đó thì kết quả của trận đấu sẽ được điều chỉnh bằng cách trừ đi một lỗ đối với những lỗ đã từng xảy ra vi phạm. Mức phạt tối đa là 2 lỗ trong mỗi vòng.
Đấu gậy — Mỗi lỗ xảy ra phạm luật phạt hai cú đánh ; mức phạt tối đa cho mỗi vòng là 4 cú đánh.
Thi đấu Bogey và Par — Phạt như trong đấu lỗ.
Thi đấu Stableford — Xem chú thích của Luật 32-1b

c.Tuyên bố không dùng gậy vượt quá giới hạn

Khi phát hiện mình đã mang theo hoặc sử dụng bất kỳ gậy gôn nào phạm vào Luật này , cầu thủ phải lập tức tuyên bố có sự vi phạm Luật và sau đó không dùng gậy đó trong vòng thi đấu.

Xử phạt vi phạm Luật 4.4c :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *